گلواژه های حکمت، مجموعه ای ارزشمند از سخنان، حکمت ها و پندهای حضرت استاد طهماسبی پور (حفظ الله)


اخلاص

اخلاص بالاترین سرمایه بندگان خداست که محصول محبت و معرفت به حضرت حق است. محبت و معرفت محصول ادب است. ادب یعنی: رعایت موازین شرع مقدس اسلام

جایگاه دعا

امام صادق (ع) فرمودند: " نزد خداوند بلند مرتبه جایگاهی هست که جز با دعا نمی توان به آن رسید. اگر بنده دعا نکند و از خداوند نخواهد چیزی به دست نخواهد آورد. " با دعا می توان به آن جایگاه رسید، نه با اجابت دعا بلکه فقط با دعا کردن! به همین دلیل ساعت به ساعت، مکان به مکان، زمان به زمان، برای شما دعا در نظر گرفته اند: دعای ساعت، دعای روز، دعای مسافرت، دعای نشستن و ...

آفت زندگی انسان

گلواژه_حکمت سستی و راحت طلبی آفت بزرگی برای کل زندگی انسان محسوب می شود و آن را بی خاصیت می کند. آدم راحت طلب اصلا موفق به زندگی کردن نمی شود، او فقط زنده است.

صبر

راه رسیدن به تعالی روحی « صبر » است. صبر دارای سه بعد می باشد: 1. صبر بر اطاعت 2. صبر بر ترک معصیت 3. صبر بر مصیبت استاد طهماسبی پور

میوه و ثمره ی دنیا ، آخرت است.

دنیا علت آخرت است. میوه و ثمره ی دنیا آخرت است. به خاطر این که ما می خواستیم به آخرت و به کمال برسیم دنیا را به ما داده اند. می توانیم بگوییم اهمیت دنیا بیش تر از آخرت است؛ چرا که انسان با عمر محدود دنیا می تواند خوشبختی جاودانه ی آخرت را کسب کند. می توان با یک ساعت از زمان دنیا هزاران سال آخرت را خریداری کرد. تذکر: آفتی که در این راه عمر و سرمایه انسان را از بین می برد، راحت طلبی است. اگر به زندگی ائمه ی اطهار علیهم السلام توجه کنیم،همواره برای کسب آخرت در حال سعی و تلاش بوده اند. استادطهماسبی پور

میزان اخلاص

#گلواژه_حکمت آنچه ما را به کمال می رساند حجم کار و تعداد نفرات نیست، بلکه میزان سعی ما و میزان اخلاص ماست که ما را به کمال می رساند.

فلسفه زندگی انسان

گلواژه حکمت فلسفه زندگی انسان فلسفه زندگی انسان شامل سه حقیقت مهم می باشد حرکت بسوی رشد، رسیدن به تعالی روحی و تحصیل کمال معنوی . آنچه مانع رشد و تعالی روحی انسان می شود سستی و راحت طلبی است. استاد طهماسبی پور

امامت مهدی موعود

آغازگشته امامت مهدی موعود روشن کنید شمعها و عودبرای آمدنش دعاکنید طولانی کنیدنمازتان رابا سجود

نور قرآن و نور معارف اهل بیت علیهم السلام

اگر میخواهید مورد توجه خدا و اهل بیت علیهم السلام واقع شوید قلبا در خصوص کسب نورانیت معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام شاخص شوید. یعنی نور قرآن و نور معارف اهل بیت علیهم السلام که منشا قرآنی دارد باید در قلب و زبان و رفتار شما متجلی شود. که در این صورت: در عالم ملکوت مثل ستاره نورانی خواهید درخشید و برای ملکوتیان جلوه گری خواهید کرد. راه رسیدن: قرائت با محبت، تلاوت، تفکر، تدبر و عمل به معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام می باشد.

راه کمال

راهِ کمال این است که بیشتر توجه داشته باشیم که محبوب از ما چه می خواهد و دوست دارد در چه جایگاهی قرار بگیریم و دوست دارد چه کاری انجام بگیرد ؛ اینکه ما نیز به نوایی برسیم یا نرسیم مهم نیست